Welkom

Heeft u te maken met lastige wet- en regelgeving? Leidt de crisis tot de noodzaak om een deel van het personeelsbestand af te bouwen? Wilt u een nieuwe weg inslaan en kunt u de personele consequenties nog niet overzien? Kunnen uw medewerkers beter, maar komt het er niet uit? Twijfelt u of u met uw medewerker verder wilt of overweegt u ontslag? Loopt het teamwork moeizaam? Krijgt u vragen over het taken- en arbeidsvoorwaardenpakket van uw medewerkers? Leidt het contact met de ondernemingsraad niet tot de juiste resultaten?

Personele zaken kosten tijd en soms heel veel energie van u als leidinggevende. Met personele zaken kunt u bij mij terecht.